te-m

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG TRÚNG GIẢI TẠI HEAD BẢO KHÁNH 1

Đợt 1: từ ngày 15/10/2016 đến 22/10/2016

Họ tên khách hàng : Hoàng Kim Trọng

Địa chỉ: Thôn Tân Ninh –Lộc Châu – Bảo Lộc

CMND: 250251778

Điện thoại: 0933006588

Loại xe: Visionpicture2

Chia sẻShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn